Historia wody

Pierwsze wzmianki o źródłach polanickich znajdują się w Kronice Ziemi Kłodzkiej z 1625 r.

Podkreślały one doskonały smak wód, które „pilnie odwiedzali zarówno zdrowi jak i chorzy”.

Rosła sława polanickiej wody mineralnej, tak iż od 1873 r. butelkowano ją i wysyłano poza granice kraju.


Mikrobiologicznie czysta woda wydobywana jest z głębokości 270 m ze źródła w Starym Wielisławiu koło Polanicy Zdrój.

Jest to jedno z nielicznych w Polsce źródeł artezyjskich, których woda wypływa samoczynnie pod ciśnieniem hydrostatycznym spod ziemi na jej powierzchnię.

Naturalna Woda Mineralna Polanica Zdrój legitymowała się certyfikatem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu Kierowanej ówcześnie przez prof. Zbigniewa Religę.

Posiadałą ponadto atest wydany przez Instytut Freseniusa w Hamburgu oraz Państwowy Zakład Higieny w Poznaniu.

Aktualnie rozlewnia wody Polanica Zdrój jest nieczynna.

Wszystkie użyte znaki towarowe i nazwy towarów są własnością odpowiednich firm lub osób i zostały użyte wyłącznie do celów informacyjnych.
TOP